bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۱۰۵۴۰
تاریخ انتشار: ۲۰ : ۱۵ - ۱۸ دی ۱۳۹۶
آیا یک شهروند بوشهری احساس برابری سلامت دارد؟ اگر پاسخ آری است با کدام شاخص این احساس را دارد؟ شاید شهروندان استان بوشهر چون بیمارستان دارند، این احساس را داشته باشند.
برابری «سلامت» یا برابری «درمان» در استانعیسی صفوی:
آیا یک شهروند بوشهری احساس برابری سلامت دارد؟ اگر پاسخ آری است با کدام شاخص این احساس را دارد؟ شاید شهروندان استان بوشهر چون بیمارستان دارند، این احساس را داشته باشند. آیا محیط زیست آلوده جنوب استان شانس سلامت شهروندان جنوبی استان را کم نکرده است؟ آیا برخی ازشهرستان‌های استان که دارای سیستم «پسماند» و«فاضلاب» هستند با سایر شهرستان‌های فاقد چنین سیستم‌هایی برابر هستند؟ برای خلق برابری سلامت در استان کدام اقدام یا اقدامات ضروری است؟ گسترش روزمره و مستمر مراکز درمانی، اقدامی در راستای « برابری درمان» در استان است. گسترش مستمر مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی در استان اقدامی در راستای برابری درمان است. گسترش این مراکز اگر به کاهش ارجاع شهروندان و افزایش عمر آنها نیفزاید، سهمی ناچیز در سلامت شهروندان خواهد داشت.

 خلق برابری در سلامت شهروندان استان مستلزم در نظر گرفتن همه پازل‌های سلامت است. این پازل‌ها شامل عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با سلامت (SDH)، عوامل منجر به سوانح و تصادفات، عوامل ژنتیکی و درمانی –بهداشتی است. اولین اقدام در این راستا استخراج یک نیم‌رخ از سلامت استان با توجه به همه پازل‌های مورد اشاره است. در حال حاضر در صورت پرسش از وضعیت تصادفات استان به تفکیک شهرستان‌های ده‌گانه، داده‌های قابل توجهی وجود دارد. هر چند در این راستا اطلاعاتِ به جزء و آکادمیکی وجود ندارد اما به‌منظور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری قابل استناد است. براساس این داده‌ها شهروندان دیری در برابری سلامت به سر نمی‌برند، هر چند به تازگی دارای بیمارستان شده‌اند. افتتاح این بیمارستان کاهش تصادفات را به همراه نداشته است. این در حالی است که شهرستان دشتستان از نظرتصادفات داخل شهرستان از نابرابری در سلامت رنج می‌برد. 

در ارتباط بین «سلامت»و «درآمد» باید گفت آن دسته از شهرستان‌های استان که دارای سطح درآمدی کمتر هستند، از نابرابری در سلامت در رنج هستند (شهرستان‌های غیر بندری). متوسط هزینه درمان شهروندان در شهرهای بندری نزدیک به دوبرابر سایر شهروندان غیر بندری است. البته این فقط در حوزه درمان است. به تعبیری اینها مصادیقی از نابرابری بین شهری است. در همین راستا در درون شهرستان‌های استان هم باید بررسی شود که میزان نابرابری در سلامت به چه میزان است؟ مثلا دهک‌های مختلف شهروندان شهرستان دیلم به چه میزان از سلامت برخوردارند؟ یا دهک‌های پایین جمعیتی شهرستان دیلم با دهک‌های پایین شهرستان بوشهر به چه نسبت خدمات سلامت دریافت می‌کنند؟ 

هشت اول دوران کودکی (Early Child Development) به عنوان یکی از عوامل مهم مرتبط با سلامت در هر کدام از شهرستان استان در چه وضعیتی است؟ منظور از این هشت سال خدمات دریافتی از معاونت بهداشتی شامل واکسن، دور سر، دریافت شیر مادر و چنین مواردی نیست بلکه وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنهاست. یک کودک هشت ساله اهل عسلویه دوران هشت ساله خود را به نسبت هم‌سن و سالان خود در شهرستان بوشهر و دیلم چگونه گذارنده است؟ تفاوت در گذران این دوره هشت ساله، آینده سلامت آنها را رقم خواهد زد. در پایان قابل اشاره و بیان است که «برابری درمان» نباید جای «برابری سلامت» را بگیرد.
رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان بوشهر

نام:
ایمیل:
* نظر: