bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۱۰۸۰۵
تاریخ انتشار: ۰۵ : ۱۳ - ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
ثبت تعاونی‌ها در بوشهر نسبت به آذرماه 5 برابر شد؛
مهم‌ترین ویژگی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه پایین بودن تولید داخلی، سطح پایین اشتغال و وجود بیکاری آشکار و پنهان فراوان، توزیع نابرابر درآمدها و کمبود سرمایه بوده و همچنین در این کشورها کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین منبع اشتغال و درآمد بوده و بهره‌وری پایین در بخش‌های مختلف اقتصادی از نشانه‌های آن است.
30 تعاونی با میانگین سرمایه کمتر از 1 میلیون!بامداد جنوب- جواد شكريان:
مهم‌ترین ویژگی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه پایین بودن تولید داخلی، سطح پایین اشتغال و وجود بیکاری آشکار و پنهان فراوان، توزیع نابرابر درآمدها و کمبود سرمایه بوده و همچنین در این کشورها کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین منبع اشتغال و درآمد بوده و بهره‌وری پایین در بخش‌های مختلف اقتصادی از نشانه‌های آن است.
بر همین اساس، بی‌شک هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می‌آید یکی از مهم‌ترین جهات آن و شاید اولین جهتی که ذهن شنونده را به خود جلب می‌کند، توسعه اقتصادی آن کشورهاست. اصولا تصور کشوری توسعه‌یافته بی‌توجه به رشد اقتصادی غیرممکن است و با وجود آن‌که توسعه اصولا دارای مفهومی کیفی و همه‌جانبه اعم از سیاسی، اجتماعی‌ و فرهنگی است اما در بسیاری از مواقع به‌دلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اقتصادی در فرآیند توسعه کشورها دارد، رشد اقتصادی و توسعه کشور به‌صورت مترادف به‌کار می‌رود. بر این اساس، در بررسی وضعیت تعاون کشور به‌عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد (دولتی-خصوصی-تعاون) نیز معمولا از همین قاعده پیروی می‌شود بنابراین نقش مهم تعاون در فرآیند توسعه جوامع نیز معطوف به توسعه اقتصادی آن جامعه شده و غالبا بر ویژگی اقتصادی شرکت‌های تعاونی تاکید می‌کند.

همان‌گونه که گفته شد، تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از سه بخش عمده اقتصاد کشور، نقش بسیار مهمی در تولید، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند، به همین دلیل رشد و توسعه این تعاونی‌ها و افزایش فعالیت آنها در کنار سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند در درازمدت سبب رشد یکپارچه شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر اشتغال، تولید و... در یک منطقه شود. در این زمینه، آمارهای منتشر شده در سایت آمار کار کشور نشان از رشد قابل توجه بوشهر در ثبت تعاونی‌ها در ماه گذشته می‌دهد که در نگاه اول آمار امیدوارکننده‌ای است اما با نگاهی به میزان سرمایه اولیه این تعاونی‌ها در می‌یابیم که میانگین سرمایه این تعاونی‌ها کمتر از یک میلیون تومان بوده است در حالی که میانگین سرمایه اولیه در تعاونی‌های استانی مانند اصفهان، بیش از 31 میلیون تومان است!

رتبه دوم بوشهر در تعداد ثبت تعاونی در دی‌ماه
بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه جامع آمارهاي ثبتی تعاون در دي‌ماه سال 1396، تعداد 351 تعاونی در کل کشور به ثبت رسیده‌اند که تعداد 30 عدد از این تعاونی‌ها در استان بوشهر بوده است. تعداد کل اعضای تعاونی‌ها پنج هزار و 271 نفر و تعداد فرصت شغلی پنج هزار و 324 نفر و سرمایه اولیه حدود 23 میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضا و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی‌ها به‌ترتیب 15 و 15 نفر است.
آمارها نشان می‌دهد که در دی‌ماه سال جاری، استان‌هاي فارس و بوشهر به‌ترتیب با ثبت تعداد 59 و 30 تعاونی، بیشترین تعداد تعاونی‌هاي ثبت شده در این ماه را به‌خود اختصاص داده‌اند در حالی که اعضای این تعاونی‌ها در بوشهر 234 و در استان فارس 1394 نفر بوده‌اند. از طرف دیگر، با وجود این‌که تعداد تعاونی‌های ثبت شده در بوشهر تقریبا نصف تعاونی‌های ثبت شده در استان فارس بوده است، با این حال میزان فرصت شغلی ایجادشده در تعاونی‌های بوشهر 526 نفر و در تعاونی‌های فارس هزار و 524 نفر بوده است.

سرمایه اولیه این تعاونی‌ها نیز اختلاف فاحشی با یکدیگر دارد. تعداد 30 تعاونی ثبت شده در دی‌ماه بوشهر، سرمایه اولیه‌ای بالغ بر 296 میلیون ریال (کمتر از 30 میلیون تومان) داشته‌اند در حالی که 59 تعاونی ثبت شده در استان فارس هزار و 981 میلیون ریال سرمایه اولیه داشته‌اند. همچنین این آمارها نشان می‌دهند که تعداد تعاونی‌های ثبت شده دی‌ماه بوشهر نسبت به آذرماه، رشد پنج برابری داشته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، بیشترین تعداد تعاونی‌ها در دی‌ماه سال جاری، به‌ترتیب در فعالیت‌هاي کشاورزي و صنعت به‌ترتیب با تعداد 142 و 95 واحد ثبت شده‌اند ضمن این‌که تعاونی‌هاي فعالیت‌هاي کشاورزي و صنعت به‌ترتیب با دو هزار و 134 و هزار و هفت نفر داراي بیشترین اعضا هستند. همچنین بیشترین فرصت شغلی نیز مربوط به تعاونی‌هاي کشاورزي و صنعت به‌ترتیب با دو هزار و 66 و هزار و 452 نفر است.
مقایسه عملکرد دي‌ماه سال جاری در مقایسه با آذرماه همین سال نیز نشان می‌دهد که تعداد تعاونی‌هاي ثبت شده در دي‌ماه امسال (351 واحد) در مقایسه با ماه گذشته (358 واحد)، کاهشی معادل دو درصد دارد. تعداد اعضای کاهشی معادل شش درصد و تعداد فرصت شغلی کاهشی معادل 21 درصد بوده است.
گفتنی است، بوشهری‌ها در آذرماه سال جاری تعداد شش تعاونی را با سرمایه اولیه پنج میلیون و 400 هزار تومان و تعداد 42 عضو به ثبت رسانده‌اند که پیش‌بینی شده در خلال این تعاونی‌ها به تعداد 105 نفر فرصت شغلی ایجاد شود! نکته جالب توجه این است که استانی مانند تهران که در این ماه تعداد هشت تعاونی با سرمایه اولیه‌ای بالغ بر 307 میلیون و 900 هزار تومان به ثبت رسانده است، تنها به اندازه 130 نفر فرصت شغلی داشته ایجاد کرده است. استان فارس نیز در این ماه با ثبت 56 تعاونی با تعداد 893 نفر عضو و سرمایه‌ای 152 میلیون و 300 هزار تومانی، هزار و 681 فرصت شغلی ایجاد کرده است.
همچنین مقایسه عملکرد دي‌ماه 1396 نسبت به دي‌ماه 1395 نشان می‌دهد که تعداد تعاونی‌هاي ثبت شده در دي‌ماه سال جاري (351 واحد) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ( 257 واحد)، افزایشی معادل 37 درصد دارد که این میزان براي تعداد اعضا افزایشی معادل دو درصد و برای تعداد فرصت شغلی افزایشی معادل 37 درصد را به همراه داشته است.
برچسب ها: اقتصاد ، تعاوني ، شركت ، بوشهر ، توسعه
نام:
ایمیل:
* نظر: