bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۱۰۸۰۹
تاریخ انتشار: ۵۲ : ۱۵ - ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
روز 7بهمن‌‌ماه 96 دبیران کارگروه‌های استانداری میهمان دبیرخانه ساغ استان بودند. این جلسه در سالن ابن‌سینای دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد. میزبان جلسه، دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان آقای دکتر کشمیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بود.
عیسی صفوی:
روز 7بهمن‌‌ماه 96 دبیران کارگروه‌های استانداری میهمان دبیرخانه ساغ استان بودند. این جلسه در سالن ابن‌سینای دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد. میزبان جلسه، دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان آقای دکتر کشمیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بود. در این جلسه دو دبیر کارگروه (دکترکشمیری و خانم دهقانی) حضور داشتند و سه کارگروه نماینده و کارشناس خود را فرستاده بودند؟! و سه کارگروه هم غایب بودند؟! . حاضر نشدن برخی از مدعوین در این جلسه که برای تدوین برنامه جامع سلامت استان تشکیل شده بود جای سوال داشت؟ به واقع این دوستان یا در جای مهم‌تری حضور داشتند یا بیمار بودند یا جلسه را از اهمیت لازم برخوردار نمی‌دانستند؟ موضوع مهم‌تر از «سلامت» را خود دوستان برایمان توضیح خواهند داد اما این‌که دعوت‌نامه برای دبیران کارگروه‌ها ارسال شود و آنها در جلسه‌ای با موضوع سلامت، حاضر نشوند حکایت از فقدان جایگاه سلامت در نگاه و رویکرد مدعوین (که باید در این حوزه فعال باشند) دارد. به هر روی حضور کارشناسان کارگروه‌ها موثرتر و پذیرفتنی‌تر از نیامدن سایر مدعوین بود. در این‌که برخی دوستان مطلق حضور نداشتند جای گله و شکایت دارد، چراکه انتظار برخوردی دیگر می‌رفت و انتظار حسن استقبال داشتیم. 

مسکن و شهرسازی، استاندارد و برنامه و بودجه و خانم دهقانی از امور بانوان استانداری حضور داشتند. ضمن تشکر از این دوستان باید گفت این حضور حکایت از اهمیت سلامت در نگاه و رویکرد آنها داشته است. در این جلسه با تاکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با سلامت به اهمیت تدوین برنامه جامع سلامت استان پر‌داخته شد. حضار با اعلام همکاری مبنی بر تکمیل نیم‌رخ سلامت استان و معرفی پیام‌گزار سلامت به دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان پیشنهادات خوبی را ارائه کردند. از مهم‌ترین این پیشنهادات کمک به طرح شاخص‌های مرتبط با سلامت در فضای بین بخشی سلامت بود. هر کدام از سازمان‌های مرتبط با سلامت شاخص‌های مرتبط با سلامت در حوزه خود را دریافت خواهد کرد و در صورت نقص در آن شاخص‌ها به تکمیل آن خواهد پرداخت. پس از تکمیل شاخص، اعداد و ارقام مربوط به خود را در جدول تکمیل خواهد کرد.

 برای هر کدام از سازمان‌ها شاخص‌های تخصصی طراحی شده است. این شاخص‌ها مربوط به سلامت و نه درمان و بهداشت خواهد بود. سهم این شاخص در تکمیل تصویر بزرگ سلامت استان حیاتی و مهم بوده و در صورت تکمیل این نیم‌رخ، قادر خواهیم یک تصویر بزرگ و جامع از سلامت استان ترسیم کنیم. این تصویر بزرگ به تنهایی ازسوی دانشگاه علوم پزشکی مقدور نخواهد شد. همکاری سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با سلامت در تکمیل این تصویر الزامی و حیاتی است و همچنین نقش و کارکرد کارگروه‌های استانداری در این همکاری در کنار سایر سازمان‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. امید است این همکاری با شدت و حدت بیشتری ادامه یابد.

برچسب ها: سلامت ، بهداشت ، بوشهر
نام:
ایمیل:
* نظر: