bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۱۱۴۲۲
تاریخ انتشار: ۴۹ : ۰۹ - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
اولین مجمع سلامت استان در اسفند ماه 1396 تشکیل شد. این مجمع به ریاست استاندار تشکیل و دبیری مجمع را ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برعهده داشت. شهرستان گناوه اولین شهرستان استان بود که اولین مجمع سلامت شهرستان‌های استان را تشکیل داد.
عیسی صفوی:
اولین مجمع سلامت استان در اسفند ماه 1396 تشکیل شد. این مجمع به ریاست استاندار تشکیل و دبیری مجمع را ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برعهده داشت. شهرستان گناوه اولین شهرستان استان بود که اولین مجمع سلامت شهرستان‌های استان را تشکیل داد. این مجمع به ریاست فرماندار «سلامت‌محور» این شهرستان تشکیل شد. حضور امام جمعه، ریاست دانشگاه و سایر مدیران شهرستان و نهاد مردمی و پاخ شهرستان (پیام‌گزاران، اندیشگاه سلامت، خانه مشارکت مردمی سلامت) مجمع را به استانداردهای مورد نظر نزدیک کرد. آنچه در این مجمع نمود داشت، دو اقدام موثر فرماندار سلامت محور این شهرستان بود. اولین اقدام دو باند شدن جاده دیلم- گناوه بود. این اقدام سلامت‌محور در راستانی حرکت به سمت مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی مرتبط با سلامت (SDH) بوده است. انتظار می‌رود با این اقدام موثر میزان تصادفات، ارجاع به بیمارستان کاهش یابد. به دنبال این خروجی به قاعده شاهد افزایش متوسط عمرشهروندان استانی و غیر استانی خواهیم بود (متوسط سن شهروندان فوت شده در این مسیر 37 سال بود، با توجه به متوسط عمر یک شهروند ایرانی که 75 سال است). اقدام دوم آغازخط ساحلی توریسمی خور مال خلیفه‌ای (خور مرده‌شور) و ادامه آن تا روستای قلعه حیدر است. این اقدامی اساسی و سلامت‌محور در راستای خلق «نشاط اجتماعی» و«اشتغال» است. نشاط اجتماعی و اشتغال دو مولفه اجتماعی موثر در سلامت هستند. اشتغال به عنوان یکی از پنج عامل موثر در سلامت شهرستان گناوه استخراج شده بود.

مهم‌ترین مولفه اجتماعی مرتبط با سلامت در شهرستان گناوه که به شکل کاملا علمی و آکادمیک تهدید کننده سلامت بود « فاضلاب» است. اقدام اساسی و مهم برای کمک به سلامت شهرستان گناوه عملیاتی شدن حل فاضلاب شهرستان است. پاخ شهرستان بعد از ده ماه فعالیت به شکل مستند و علمی پنج عامل تهدید کننده سلامت شهرستان را در مجمع سلامت شهرستان به مدیران شهرستان و استان ارائه کرد. این رسالتی بود که ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان دبیر کارگروه ساغ استان و متولی سلامت استان برعهده داشت و دارد. عملیاتی کردن این مداخلات از حوزه دانشگاه علوم پزشکی خارج است و نهادهای متولی تعریف شده دارند. آنچه قانون برعهده متولی سلامت (دانشگاه علوم پزشکی استان) گذاشته است استخراج عوامل تهدید کننده سلامت است. حال این عوامل در شهرستان‌های ده گانه استان آماده شده است. در قالب مجمع سلامت شهرستان های ده گانه، این مولفه های تهدید کننده به مدیران استانی و شهرستانی معرفی خواهد شد. عملیاتی کردن فرایندهای رفع این تهدید کننده ها مطابق قانون سازمان‌های تخصصی هستند. در مدت دوماه آینده سایر شهرستان‌ها شاهد تشکیل مجمع سلامت شهرستان خواهد بود. این مجمع‌های سلامت فرصتی طلایی برای معرفی و تاکید بر مولفه‌های اجتماعی تهدید کننده سلامت خواهد بود. تشکیل دومین مجمع ملی سلامت، به ریاست رئیس‌جمهور محترم است.    

یکی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهای این مجمع تصویب 10پیاده‌رو سلامت در ده شهرستان استان بود. به موجب این مصوبه شهرستان‌های دهگانه استان باید دارای پیاده‌رو استاندارد سلامت ( کف‌پوش استاندارد) شوند. پیاده‌رو سلامت باید کف‌پوش استاندارد داشته باشد، زیرا در صورت فقدان این کف‌پوش استاندارد، پیامدهای جسمی به همراه خواهد داشت. چند شهرستان استان دارای پیادرو سلامت هستند اما باید به سمت استاندارد شدن پیش بروند. عموما از خیابان‌های ساحلی در شهرهای بندری به عنوان «پیاده‌رو سلامت» استفاده می‌شود. خیابان‌های ساحلی یک فرصت است اما باید دارای کارکرد لازم و کافی برای خلق سلامت در قالب پیاده‌روی باشند. یکی از مهم‌ترین این شرایط «کف‌پوش‌های استاندارد» است. شهرستان گناوه هم دارای چنین وضعیتی است
*رئیس دبیرخانه سلامت استان بوشهر.
نام:
ایمیل:
* نظر: