bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۱۳۷۰۵
تاریخ انتشار: ۲۸ : ۰۱ - ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
رسول سعادت نيا: در هفته‌اي كه روز پاياني‌اش مزين به‌نام روز خبرنگار است خواندن بعضي نوشتارها بيش از پيش ناباورانه و آزار دهنده است، شايد از خود بپرسيد كدامين مطلب و نوشتار؟! نوشتاري را مي‌گويم كه در قالب خبرنگار مصاحبه‌گر با دو سوي چالش اين روزهاي نهاد وكالت در رسانه‌هاي رسمي و غير‌رسمي مطرح است و در بوق و كرنا كوشش مي‌كنند به بهانه ايجاد اشتغال براي دانش‌آموختگان در كسوت وكالت، نهاد وكالت را تخديش و دانش‌آموختگان حقوق را از ليسانس بيكار به وكيل بيكار تبديل كنند؟!

رسالت قرباني «رسالت»رسول سعادت‌نيا

در هفته‌اي كه روز پاياني‌اش مزين به‌نام روز خبرنگار است خواندن بعضي نوشتارها بيش از پيش ناباورانه و آزار دهنده است، شايد از خود بپرسيد كدامين مطلب و نوشتار؟! نوشتاري را مي‌گويم كه در قالب خبرنگار مصاحبه‌گر با دو سوي چالش اين روزهاي نهاد وكالت در رسانه‌هاي رسمي و غير‌رسمي مطرح است و در بوق و كرنا كوشش مي‌كنند به بهانه ايجاد اشتغال براي دانش‌آموختگان در كسوت وكالت، نهاد وكالت را تخديش و دانش‌آموختگان حقوق را از ليسانس بيكار به وكيل بيكار تبديل كنند؟!

كوششي كه اگر خدايي ناخواسته به فرجام برسد نه تنها كمكي به نهاد دادرسي عادلانه نمي‌كند؛ بلكه با ورود بيش از نياز وكيل در جامعه و بيكاري ناشي از آن، سبب فساد در اجتماع بود و نهاد دادرسي عادلانه اولين قرباني آن انديشه ناصواب خواهد بود.

نوشتاري كه نگارنده آن نه تنها به رسالت رسانه‌اي خود پاي‌بند نبود؛ بلكه با كمال حيرت با يك چرخش ١٨٠ درجه‌اي عكس مناظره مربوطه و برگرداندن آن از سمت راست به چپ كوشش کردند دكتر علي پزشكي نائب‌رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران را در زير عنوان متوهمانه «علم بهتر است يا ظرفيت؟!» قرار دهند تا با قدرت تصوير به القای خواسته غيركارشناسانه و عوام‌پسندانه خود در (حذف تعين) ظرفيت بهتر است، دست يابند!!

آري عكس و نوشتار مربوط به تيتر درشت صفحه او در روزنامه سراسري رسالت در روز يكشنبه ١٣ مردادماه٩٨ را مي‌گويم؛ تيتري كه تداعي‌گر علم بهتر است يا ثروت و اين بار رقم خورده است «علم بهتر است يا ظرفيت!؟» آن هم در زماني كه خيل ثروت‌هاي باد آورده در جامعه، مدرك بي‌علم را به چنگ ثروت‌اندوزان انداخته است؛ به‌گونه‌اي اين رويه نادرست پيش رفته است كه گاه مدرك بي‌علم را برابر علم مي‌دانند و بهتبع آن نگاه ثروت‌اندوزانه، ذهنيت ثروت‌اندوزي فرهنگ علم‌پروري را به چالش كشانده است.

سوال اين است اگر واقعا رسانه رسالت، به رسالت خود در رسانه يعني شفافيت و درستي در رفتار و حفظ امانت در نوشتار و مصاحبه باور دارد به چه دليل: 1) آنچه دكتر پزشكي در مصاحبه مطرح کرده به‌درستي و تمامي در نوشتار درج نكرده‌اند؟! فيلم كامل مصاحبه موجود است و بر رفتار غيرحرفه‌اي و خلاف اخلاق رسانه‌اي، نشريه رسالت گوياست. 2) به چه دليل در تصوير روي صفحه اول اقدام به حذف مصاحبه‌كننده يعني شخص سوم عكس کرده‌اند ؟! مگر در عكس مستند گزارش خبري امكان حذف يا اضافه کردن وجود دارد؟! كه پاسخ به صراحت خير است و بر هر عكاس آماتور و خبرنگار تازه‌كاري بس روشن است كه به‌جز ويرايش و اصلاح نور آن هم در حد متعارف هرگونه فتوشاب و دستكاري اعم از حذف يا اضافه و... در عكس مستند خبري ممنوع بوده و در صورت چنين كاري، عكس مربوط از درجه اعتبار مستند ساقط و غيرمستند محسوب می‌شود.

3) بر اهل فن واضح است كه يكي از عناوين مجرمانه در انتشار عكس‌ها تحريف عكس به‌گونه‌اي است كه فعلي را بتوان به شخصي منتسب و در ذهن بيننده القاء کرد. حال سوال اين است آيا برگردان عكس از سمت راست به سمت چپ و تغیير محل نشستن دكتر پزشكي زير عبارت ظرفيت و علامت سوال (؟) مشمول تحريف عكس و القای بار منفي اين عنوان و نوشتار ذيل آن به دکتر پزشكي نيست؟! در حالي كه دكتر پزشكي و اساسا مجموعه نهاد وكالت در كشور بر اين باور هستند كه ورود به حرفه وكالت مي‌بایست بر اساس رقابت صحيح علمي باشد نه اينكه هر صاحب مدرك ليسانس حقوقي بدون آزمون علمي مجاز به داشتن پروانه وكالت باشد؛ آن هم در اين مقطع از تاريخ كه متاسفانه مدرك‌گرايي بيش از علم‌گرايي نمود يافته است و در مقابل دكتر قربان‌زاده به نمايندگي از طيف خواهان حذف آزمون وكالت و حذف تعيین ظرفيت براين باورند كه بايستي آزمون علمي وكالت حذف شود و هر دانش‌آموخته حقوق بتواند بدون در نظر گرفتن ظرفيت نياز جامعه، به كسوت وكالت درآيد.

آيا اگر عكس مذكور برگردان نمي‌شد دقيقا هر فردي زير عنوان ادعايي خود نمي‌بود؟! به ديگر سخن اگر اين عكس برگردان نمي‌شد دكترپزشكي در زير عبارت«علم بهتر است» قرار مي‌گرفت و دكترقربان‌زاده كه در واقع نماينده طيف حذف تعين ظرفيت و حذف آزمون هستند در زير واژه« ظرفيت؟!» قرار مي‌گرفت و عكس مستند خبري نيز بدون نياز به دستكاري و تخديش از اعتبار سندي خود برخوردار باقي مي‌ماند. آنچه در اين نوشتار رفت تنها بيان بخش كوچكي از تحريف آنچه در آن نشست صورت گرفته بود و در واقع اشارتي است از حديث مفصل تحريفاتي است كه پاسخ به آن مجال بيشتر مي‌طلبد.

ناگفته پيداست تقطيع و تحريف در تصوير و سخنان دكتر پزشكى مى‌تواند ناشي از شكست رقيب در مناظره نيز بوده باشد؛ شكستى كه با تامل در محتواى مناظره، حتى تدقيق در چهره و حركات دكتر قربان‌زاده و مجرى حامى او در طول برگزارى مناظره نيز كاملا هويدا و نمايان است.


نام:
ایمیل:
* نظر: