bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۱۴۲۱۴
تاریخ انتشار: ۵۱ : ۱۹ - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
بامداد جنوب: تغییر رویکرد و نظر شورای نگهبان در مورد انتخابات و وارد شدن به مسائلی که مردم انتظار آن را نداشته و ندارند، باعث شده تا نظر و دیدگاه‌ها در مورد بسیاری از مسائل تغییر کند. اینکه چه کسی باید بر کار شورای نگهبان نظارت کند و چگونه آنها تشخیص می‌دهند که افراد مشکل دارند یا نه، خود سوالی است که امروز بسیاری در جامعه از آن می‌پرسند.


بامداد جنوب: تغییر رویکرد و نظر شورای نگهبان در مورد انتخابات و وارد شدن به مسائلی که مردم انتظار آن را نداشته و ندارند، باعث شده تا نظر و دیدگاه‌ها در مورد بسیاری از مسائل تغییر کند. اینکه چه کسی باید بر کار شورای نگهبان نظارت کند و چگونه آنها تشخیص می‌دهند که افراد مشکل دارند یا نه، خود سوالی است که امروز بسیاری در جامعه از آن می‌پرسند.

تیغ تیز شورای نگهبان در طول چهار انتخابات گذشته همواره بر اصلاح‌طلبان بوده و به هر بهانه‌ای آنها به صورت گسترده ردصلاحیت شده‌اند. این روند باعث شده تا هم مشارکت مردم در انتخابات کم شود و هم یک جریان اصلی کشور عملا نسبت به سرنوشت کشور بی‌خیال گردد. یکی از نمایندگان سابق مجلس تاکید دارند که با این روند، اصلاح‌طلبان دیگر نابود خواهند شد.

ابراهیم نکو در گفتوگو با ایسنا،‌ در ارتباط با نحوه حضور جریانهای سیاسی در انتخابات پیشرو اظهار کرد: انتخابات در دورههای گذشته بیشتر حول دو جریان سیاسی اصلی کشور، تحت عنوان اصلاح طلبان و اصولگرایان شکل گرفته بود و معمولا یکی از آنها به جناح رقیب خودش غلبه پیدا میکرد.

وی با بیان اینکه در مقاطع مختلف مجلس شورای اسلامی، این دو جناح سیاسی در قالب فراکسیونهای مختلف اقلیت یا اکثیرت بودن خود را نشان دادند، گفت: در انتخابات پیش رو باید بپذیریم مردم اشکالاتی را در هر دو جناح مشاهده کردند و رویکردشان در حمایت از آنان برای حضور در مجلس کمی متفاوت از گذشته خواهد بود. نه اینکه این دو جناح حذف شوند؛ بلکه مردم خواستار ایجاد اصلاحاتی در رویهها و فعالیت هایشان هستند.

به گفته وی، لازم به ذکر است که این تغیرات در درون دو جناح اصلی در حال شکلگیری است. احساس می‌شود این تغییر رویکرد میتواند برای آنان رایآور باشد. اگر اصلاحطلبان با روش قبلی در انتخابات آتی ظاهر شوند امکان موفقیتشان کمتر خواهد بود. اصولگرایان نیز با ادامه روشهای گذشته نمیتواند پیروزی چشمگیری داشته باشند. در جبهه اصولگرایان شاهد هستیم مجموعههایی فعالیتهایی جدیدی صورت دادهاند. یک جریان به رهبری قالیباف باعنوان نواصوگرایان آغاز به کار کردند که با توجه به سر لیست بودن خود قالیباف شانس این جمع بیشتراز اصولگرایان سنتی است.

نکو با اشاره به این که شکل دیگری از این فعالیتها را در طیف پایداریچیها شاهد هستیم؛ آنها هم تلاش خواهند کرد که بر موج انتخابات وارد سیاست شوند؛ راهکارشان این است که با انتقاد از دولت و لیست امید شانس خود را بیازمایند، گفت: طیف دیگری هم هست که خود را بیشتر به سمت احمدینژاد و ترکیب آنان با اصولگرایان سنتی میداند. آنها تلاش میکنند از نام احمدینژاد و استناد به فعایلتهای این مجموعه و کارنامهای برای خود درست کنند.

وی در پایان گفت: باید بپذیریم اصلاحطلبیان به خاطر رد صلاحیت در نقاط مختلف کشور دچار آسیب شدهاند و هنوز نتوانستند برای حضور درانتخابات آتی به جمع بندی برسند. من فکر می کنم در این دور از رقابتها، سه طیف مذکور در میان اصولگرایان بسیار راحت تر از اصلاحطلبان خواهند بود.


نام:
ایمیل:
* نظر: