bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۱۴۲۷۶
تاریخ انتشار: ۳۷ : ۲۳ - ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
سرویس اقتصادی: اقتصاد ایران، در سال‌های گذشته بارها با شوک‌های ناگهانی و بزرگی همراه شده است که فارغ از نتایج شوم این وقایع برای اقتصاد و تاثیر گذاشتن بر بازارهای داخلی و شاخصه‌های اقتصادی کشور، نتیجه همه این شوک‌ها برای مردم یکسان بوده است؛ گرانی کالاها و کاهش قدرت خرید!

 سرویس اقتصادی: اقتصاد ایران، در سال‌های گذشته بارها با شوک‌های ناگهانی و بزرگی همراه شده است که فارغ از نتایج شوم این وقایع برای اقتصاد و تاثیر گذاشتن بر بازارهای داخلی و شاخصه‌های اقتصادی کشور، نتیجه همه این شوک‌ها برای مردم یکسان بوده است؛ گرانی کالاها و کاهش قدرت خرید!

طی این سال‌های خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی تا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، چندین مرحله فشار اقتصادی به کشور وارد شده که نتیجه آنها برای مردم چیزی جز گرانی و تورم و کاهش ارزش پول ملی نبوده است؛ در این شرایط افزایش نامتناسب دستمزدها در مقایسه با نرخ تورم در سال‌های یادشده و قبل از آن سبب شده طبقات متوسط و پایین جامعه که اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان جامعه هستند، قدرت خرید خود را از دست داده‌ و با کاهش تقاضا برای محصولات، اقتصاد کشور دچار رکود شود. البته در این بین، سرعت افزایش نرخ تورم در نقاط مختلف کشور با یکدیگر متفاوت بوده است، به‌گونه‌ای که اختلاف بیشترین و کمترین میزان تورم نقطه به نقطه کشور در ماه‌های اخیر به حدود 15 درصد هم رسیده است؛ اختلاف تورمی که بیش از 10 برابر تورم بسیاری از کشورهای اروپایی است.

در همین رابطه، طبق اعلام مرکز آمار از تورم بهمن‌ماه سال جاری، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با ٢/٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با 5/0 درصد کاهش است. همچنین در این ماه عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به 6/197 رسید که نسبت به ماه قبل ١/١ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با ٢/٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با 5/0 درصد کاهش است. همچنین نرخ تورم ماهانه استان بوشهر در بهمن‌ماه معادل 6/1 درصد بوده که 5/0 درصد از میانگین کشوری بیشتر است. این میزان تورم، بوشهر را پس از قزوین و تهران در رتبه سوم گرانی ماهانه کشور قرار داده است.

این آمارها همچنین حاکی از آن است که درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 0/25 درصد بوده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (1/32 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان(8/18 درصد) است. نرخ تورم نقطه به نقطه استان بوشهر در این ماه 4/24 درصد بوده که 6/0 از میانگین کشوری پایین‌تر است.

همچنین نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد 0/37 درصد رسید. این آمارها نشان می‌دهد که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (6/44 درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (8/32 درصد) است. این تورم برای استان بوشهر عدد 9/40 را نشان می‌دهد که حدود چهار درصد بیشتر از میانگین کشوری است، با این حال نگاهی دقیق‌تر به این آمار حاکی از آن است که تورم بوشهر در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات 1/56 درصد است که نشان از پیشتازی بوشهر در تورم گروه کالایی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارد.

تورم خانوارهای شهری و روستایی در کشور

در بهمن‌ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به 7/196 رسید که نسبت به ماه قبل 2/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با ٢/٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با 6/0 درصد کاهش است. استان بوشهر نیز در بخش تورم خانوارهای شهری تورمی 5/1 درصدی داشته است که 3/0 از میانگین کشوری بیشتر است.

در همین راستا، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 1/25 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (3/31 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (8/18 درصد) است. این شاخص برای بوشهر عدد 1/23 را نشان می‌دهد که دو درصد کمتر از میانگین کشوری است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه ١٣٩٨ نیز برای خانوارهای شهری به عدد5/36 درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام(8/43 درصد) وکمترین آنمربوط بهاستان فارس (1/31 درصد) است. استان بوشهر نیز 8/39 درصد تورم 12 ماهه داشته است که 3/3 درصد از میانگین کشوری بیشتر بوده است.

همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار کشور، در بهمن‌ماه سال جاری عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) عدد 6/202 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 7/0 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان تهران با 5/2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با 5/0 درصد کاهش است. این عدد برای استان بوشهر نیز 8/1 بوده است که 1/1 درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 4/24 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (8/33 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان‌ (9/18 درصد) است. خانوارهای استان بوشهر نیز با ثبت عدد 6/29 در تورم نقطه به نقطه، پس از هرمزگان و تهران بیشترین تورم کشور را به‌نام خود ثبت کرده‌اند که 2/5 درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

نرخ تورم 12ماهه منتهی به بهمن‌ماه 1398 نیز برای خانوارهای روستایی به عدد 1/40 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (5/48 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (7/35 درصد) است. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به بهمن‌ماه برای خانوارهای روستایی بوشهر نیز 3/45 درصد بوده است که 2/5 درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده که بوشهر را پس از ایلام و لرستان در رتبه سوم تورم 12 ماهه روستاهای کشور قرار داده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: