کانون خادمیاری محصولات فرهنگی استان بوشهر مبلغ فرهنگ و سیره رضوی
بامداد جنوب: اولین نشست هیأت اندیشه ورز کانون خادمياری محصولات فرهنگی با حضور دبیر و معاون کانون های خدمت رضوی استان در محل دبیرخانه برگزار گردید .

به گزارش آستان نیوز از بوشهر؛ فرید محبی، دبیر کانون های خدمت رضوی استان بوشهر در اولین جلسه کانون محصولات فرهنگی اظهار داشت:  هیأت اندیشه ورز باید نقشه راه و مسیر آینده فعالیت های کانون محصولات  فرهنگی و هنری را در ابعاد مختلف تخصصی خود طراحی و ترسیم کند.

محبی در ادامه افزود: مجموعه فعالیتهایی که قرار است با عنوان آستان قدس رضوی در سطح استان اجرایی و عملیاتی شود باید در این هیئت اندیشه ورز، طراحی و تدوین گردد.

فرید محبی عنوان کرد: 10 کانون تخصصی در حوزه فرهنگی داریم که هر کدام در حال انجام فعالیت های تخصصی خود در سطح استان هستند.

وی با اشاره به اینکه از گذشته تاکنون این کانون ها بصورت جداگانه فعالیت داشته اند، افزود: ماهیت و خط مشی این کانون های فرهنگی  بسیار به هم نزدیک هستند و منفک بودن آنها از نباید در نتایج حاصله مشکلی ایجاد نماید .

دبیر کانون های خدمت رضوی استان بوشهر در این خصوص گفت: در نظر داریم شرایطی را فراهم ساخته تا تعداد کانون های موجود در سطح استان را با هم ادغام کنیم و بتوانیم کانون های موضوعی هم راستا  را تشکیل دهیم.

محبی ادامه داد: باید با تشکیل کانون های هم موضوع، فعالیت های مخصوص هر کانون را طراحی و تعریف کنیم و بدون شک اینگونه مدیریت کردن باعث ساماندهی و نتیجه بخش بودن کارها خواهد شد.

وی با بیان اینکه کانون های کتاب و کتابخوانی و شعر و ادب بصورت مجزا مشغول به فعالیت هستند، افزود: کانون تبلیغ و کانون زیارت با نگاه به فرهنگ زیارت نیز از دیگر مقوله های مختلفی است که در زیر مجموعه کانون های فرهنگی قرار دارند.

دبیر کانون های خدمت رضوی استان بوشهر عنوان کرد: درحال حاضر لازم است برنامه های اجرایی این کانون در بخش فرهنگی و هنری در طی سال تدوین گردد .

وی خاطر نشان کرد: ماهیت و محتوای فعالیت های فرهنگی بخصوص رویکردهای هنری به حدی گسترده است که نمیتوانیم ارزش و جایگاهش را بعنوان یک محصول فرهنگی پایین بیاوریم.

دبیر کانون های خدمت رضوی استان بوشهر بیان داشت: ما باید با همکاری هم،  تعریف دقیقی برای کانون فرهنگی درنظر گرفته و فعالیت های مختلف زیر مجموعه این کانون را تدوین کنیم. 

محبی یادآور شد: کانون های فرهنگی باید دستگاه های متولی آثار هنری را شناسایی کرده و با انعقاد تفاهم نامه های همکاری  آنها را بعنوان یاور رضوی آستان قدس به مجموعه دبیرخانه  مرتبط نماییم .

دبیر کانون های خدمت رضوی استان بوشهر تصریح کرد: دستگاه های متولی هنری و اشخاص حقوقی نیز میتوانند بعنوان یکی از همکاران مجموعه تشکیلات آستان قدس رضوی قرار بگیرند و تفاهم نامه نیز داشته باشیم.