رنگ‌بندی جدید کرونا در شهرهای ایران

بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در حال حاضر 50 شهر در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفتند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۴ به ۱۵ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۴ به ۳۵ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۴۲ به ۲۰۸ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۸۸ به ۱۹۰ شهر رسید.

رنگبندی شهرستان های استان بوشهر ، تنگستان نارنجی شد، بوشهر ،دشتستان و دشتی زرد / رنگ سایر شهرستان ها آبی است