سردرگمی در رسانه ملی!
سیاست مماشات و عدم صراحت در مورد ارزش‌های انقلاب و پیگیر نبودن در باره پیشرفتها و مشکلات کشور از یکسو و فراموش کردن عنصر پایه ای فرهنگ از سوی دیگر،  باعث این سردرگمی شده است.
 
کم اهمیتی به ادبیات و فرهنگ و زبان و اصالت یکی از مشکلات رسانه ملی شده است.
دوری از ذوق و سلیقه و سرسری گرفتن برنامه سازی حرفه ای از جمله مشکلات این روزهاست که به عقیده این قلم از همان فراموش کردن فرهنگ و همچنین رسالت این دانشگاه عمومی سرچشمه می گیرد.
 
فلان برنامه به جای ایجاد موج در فضای جامعه و فضای مجازی،  در به در دنبال یک قطعه فیلم یا صدادر فضای مجازی است تا به عنوان برگ برنده نشان دهد.
 
این قضیه هم مسابقه ای شده بین برنامه های مختلف. یعنی کمبود اندیشه و پرکردن برنامه با روزمرگی و سطحی نگری.
 
جای تعجب و تاسف بسیار است که نام برنامه صبحگاهی واصلی شبکه یک، که نام شبکه هر ایرانی را یدک می کشد "فرمول یک"  است.
 
عنوان دست مالی شده مسابقات اتومبیلرانی اروپایی چه ربطی به برنامه صبحگاهی اصلی ترین شبکه کشور دارد؟؟؟؟!
 
آیا مدیران این شبکه لحظه ای فکر کرده اند که وارد کردن کلمات خارجی و شیوع آن بین مردم، خیانت به زبان فارسی و فرهنگ اسلامی و ایرانی است؟؟؟

در رادیو که وضعیت دردناکتر و جانکاهتر است.
نام یک برنامه در رادیو جوان "لنگ ظهر" است!! نامی که واقعا قابل تصور نیست چگونه برای یک برنامه از شبکه ای انتخاب شده که باید ارزشهای انقلاب و اسلام را به جوانان یاد دهد و با سبک زندگی اسلامی آنها را آشنا کند! این نام و این ادبیات در بین اقشار لمپن جریان دارد و نباید از رسانه ای چنین پخش شود. دردناکتر اینکه داخل این برنامه کودکی با الفاظ بی ادبانه و رکیک حرف می زند که حتی شایسته بزرگسالان نیست.

جالبتر اینکه قبل از پخش آگهی ها در این شبکه جمله ای بارها پخش شده و می شود که غلط محض و مضحک است و در کمال شگفتی تاکنون کسی به آن اعتراض نکرده است!!!

این مساله نشاندهنده آن است که یا کسی این جملات را و این شبکه را نشینده یا آنکه کسانی که شنیده اند از درک بدیهیات زبان و لفظ و جمله و اطلاق آنها بر ذی روح و اشیا بی جان غافلند! آن جمله این است :
"مراسم معارفه جوانان ایرانی با کالاهای ایرانی " !!
مگر کالا جاندار است و انسان است که لفظ معارفه را برای آن به کار می برند و بارها و بارها تکرار می کنند؟!
واقعا قابل تصور است که اینها از رسانه جمهوری اسلامی پخش شود؟! واقعا نهادهای نظارتی چه می کنند و کجا هستند؟؟!

سردرگمی در برنامه ها و کج سلیقگی و سطحی نگری در برنامه ها از نام آنها شروع می شود تا متن و فرم و....
اینها نامهای بعضی از برنامه هاست، خودتان قضاوت کنید که چقدر رسانه ای هستند و چقدر ذوق و سلیقه در آنها به کار رفته است :
ره آونگ!، ونوس!، صباهنگ، صباخند، نیم صبا!،سینماصبا، صبامک!!(بازی خنک با کلمات) شورونور، راه نامه، پی نوشت (اسم یک برنامه صوتی!!)