مسوولان جلوی دخل و تصرف زمین فرودگاه شهر آبپخش را بگیرند
حجت‌الاسلام خداداد رضایی اظهار داشت: بر اساس اخباری که این روزها در شهرستان دشتستان و بخش آبپخش شنیده می‌شود عده‌ای از خارج از استان بوشهر به دنبال طرحی هستند که طی آن زمین فرودگاه این شهر که برای سم‌زدایی نخیلات استفاده می‌شود را تغییر کاربری دهند.

 وی افزود: اخبار موثق نشان می‌دهد که این افراد باب مذاکره را با سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گشوده و مقدمات این نوع انتقال را فراهم ساخته‌اند.

امام جمعه شهر آبپخش تصریح کرد: استاندار بوشهر باید بداند که مردم این بخش به شدت با هرگونه تغییرکاربری زمین کنونی فرودگاه این شهر مخالف هستند و اجازه چنین انتقالی نیز نمی‌دهند.

وی ادامه داد: در صورت بی‌توجهی به خواسته مردم که منطقی به نظر می‌رسد امکان هرگونه تبعات و بازخوردهای اجتماعی وجود دارد و بهتر است که استانداری بوشهر جلوی هرگونه دخل و تصرفی را در زمین فرودگاه شهر آب‌پخش بگیرد.