bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۶۲۸۲
تاریخ انتشار: ۴۲ : ۱۵ - ۱۴ آذر ۱۳۹۵
به مناسبت روز جهانی ایدز؛
10 آذر برابر است با روز جهاني ايدز. در اين روز به عموم مردم يادآوري ميشود که ايدز در کمين است. از همين رو، پزشکان و متخصصان به اطلاعرساني مردم در خصوص ايدز، راههاي انتقال و پيشگيري از آن ميپردازند.
بامداد جنوب: 10 آذر برابر است با روز جهاني ايدز. در اين روز به عموم مردم يادآوري ميشود که ايدز در کمين است. از همين رو، پزشکان و متخصصان به اطلاعرساني مردم در خصوص ايدز، راههاي انتقال و پيشگيري از آن ميپردازند، چراکه به زعم بسياري از پزشکان، مشکل اوليه و اصلي اين بيماري مهلک، ناآگاهي مردم است. 
هر چند که باور عمومي در خصوص بيماري ايدز، پايان حيات انسانها و به عبارتي براي مبتلايان به ايدز آخر دنياست اما پزشکان بر اين باورند که اين بيماري با ارتباطات صحيح نه تنها منتقل نميشود بلکه راههايي براي درمان آن نيز وجود دارد. 
در همين راستا، روز گذشته در مرکز بهداشت بوشهر نشستي در خصوص ايدز و راههاي انتقال و پيشگيري از آن مطرح شد.  به گزارش فارس، معاون بهداشتي دانشگاه علومپزشکي بوشهر در نشست بسيج اطلاعرساني ايدز در خصوص وضعيت کنوني بيماري ايدز در کشور و استان بوشهر با بيان اينکه در استان براساس آمارهاي گزارش شده تا تاريخ اول مهرماه امسال در مجموع 483 نفر آلوده به اچ آي وي شناسايي شدهاند که 8/87 درصد آنان را مردان و 2/12 درصد را زنان تشکيل ميدهند، تصريح کرد: براساس آمارهاي منتشر شده از سوي مرکز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي تا اول تيرماه امسال در مجموع 32 هزار و 685 نفر آلوده به ويروس اچ آي وي در کشور شناسايي شدهاند که 84 درصد آنان را مردان و 16 درصد را زنان تشکيل ميدهند.

عبدالمحمد خواجهئيان با اشاره به اينکه بررسي موارد جديد ابتلا در کشور در سال 1394 نشان ميدهد که 39 درصد از طريق اعتياد تزريقي و 41 درصد از طريق برقراري روابط جنسي نامطمئن و آلوده بوده است، همچنين بيش از سه درصد موارد را راه انتقال از مادر آلوده به کودک تشکيل ميدهد، خاطرنشان کرد: حدود 6/45 درصد از مبتلايان به اچ آي وي که سن زمان شناسايي آنان مشخص بوده در گروه سني 34-25 سال قرار داشتهاند که بالاترين نسبت در بين گروههاي سني را به خود اختصاص ميدهند.
خواجهئيان با اشاره به اينکه در استان بوشهر نيز بيشترين گروه سني درگير 34-25 سال است، بررسي موارد نشان ميدهد که اعتياد تزريقي 2/78 درصد، برقراري روابط جنسي 2/13 درصد و انتقال از مادر به کودک يک درصد را تشکيل ميدهد و در 5/7 درصد موارد راه انتقال نامشخص بوده و هيچ مورد ابتلا از راه خون و فرآوردههاي خوني گزارش نشده است، خاطرنشان کرد: امروزه مهمترين استراتژي کنترل اپيدمي اچ آي وي مراقبت و درمان مبتلايان به بيماري است، در صورتي که افراد مبتلا به اچ آي وي تحت درمان استاندارد ضدرترو ويروسي قرار گيرند، با کاهش تعداد ويروس در خون و ترشحاتشان عوارض بيماري بسيار کاهش مييابد و ميتوانند زندگي سالمتري داشته باشند و همچنين احتمال انتقال بيماري به سايرين به حداقل ممکن ميرسد. وي ضمن تاکيد بر اينکه درمان مبتلايان به ايدز در استان کاملا رايگان و از طريق مراکز مشاوره بيماريهاي رفتاري از سوي پزشک متخصص بيماريهاي عفوني با همکاري تيم مشاوره و درمان مجرب با رعايت اصول رازداري و محرمانه بودن اطلاعات مراجعان انجام ميشود، گفت: يکي از نکات قابل توجه در نظام تحول سلامت ادغام برنامه پيشگيري وکنترل ايدز در خدمات بهداشتي حاشيه شهرها است، اين بدان معني است که همه افراد ميتوانند در مراکز جامع خدمات سلامت تحت آموزش، مشاوره و انجام آزمايش اچ آي وي قرار گيرند. خواجهئيان ادامه داد: اين آزمايش تنها با يک قطره خون از انگشت دست صورت ميگيرد و در کمتر از 20 دقيقه جواب اوليه به فرد داده ميشود، در صورت مثبت بودن تست اوليه، مشاورههاي تخصصي و تست تائيدي در مراکز مشاوره بيماريهاي رفتاري و يا پايگاههاي مشاوره (مراکز جامع سلامت منتخب) انجام ميشود.

وي با بيان اينکه در هفته بسيج اطلاعرساني امسال شاهد چند فعاليت مشترک و جديد با ادارات بهزيستي و آموزش و پرورش هستيم، يکي از اين فعاليت‎هاي موثر جامعه محور استفاده از ماشينهايي اورژانس 123 بهمنظور استقرار در محلههاي آسيبخيز و انجام آموزش، مشاوره و تست اچ آي وي براي مراجعان است، با توجه به اين نکته که جوانان و نوجوانان بيشترين آسيبپذيري را در بين اقشار جامعه دارند در فعاليت مشترک با آموزش و پرورش مقرر شده با راهاندازي کارناوال دانشآموزي سفيران سلامت در اين خصوص حساسسازي دربين مردم انجام شود.
خواجهئيان در خصوص خطرات مواجهه شغلي با وسايل آلوده و موضوع کنترل عفونت بيمارستاني با اشاره به اينکه کارکنان بهداشتي و درماني همواره در خطر مواجهات شغلي هستند، تصريح کرد: بهمنظور پيشگيري از انتقال اچ آي وي به آنان از ابتداي سال 1391 داروهاي ضدرتروويروسي در اختيار برخي از بيمارستانهاي منتخب گذارده شده تا با ارزيابي انجام شده از سوي تيم آموزشي شامل پزشک فوکال پونيت کنترل عفونت و سوپروايزر کنترل عفونت آن بيمارستان در صورت نياز فرد مصدوم طي مدت حداکثر 72 ساعت پس از تماس تحت درمان رژيم دارويي مناسب قرار گرفته و براي پيگيريهاي بعدي در اولين فرصت به مرکز مشاوره بيماريهاي رفتاري ارجاع شود.
به گزارش ايسنا، آخرين آمارهاي رسمي وزارت بهداشت تا خرداد سال 95 نشان ميدهد که تا کنون بيش از 32 هزار و 670 فرد مبتلا به اين ويروس در کشور شناسايي شدهاند که حدود 16 درصد مبتلايان را زنان و 84 درصدشان را مردان تشکيل ميدهند. از بين کل اين مبتلايان حدود 7 هزار نفر فوت کرده و حدود 9 هزار نفر وارد فاز بيماري شدهاند. البته بنا به اعلام اداره ايدز وزارت بهداشت در موارد جديد ابتلا در يک سال گذشته 39 درصد از طريق اعتياد تزريقي، 41 درصد از طريق روابط جنسي و بالاي سه درصد از مادر به فرزند منتقل ميشود که 66 درصد مرد و 34 درصد زن هستند. اين عدد و ارقام آمارهاي رسمي است که شمار مبتلايان را برحسب تعداد مراجعهکنندگان براي تشخيص اچ آي وي محاسبه کردهاند.

عدهاي از کارشناسان حوزه آسيبهاي اجتماعي و صاحبنظران معتقدند آمار مبتلا به اچ آي وي در کشور واقعي نيست و آمارهاي واقعي ابتلا به اين ويروس سه برابر آمارهاي رسمي است. کارشناسان و متخصصان بيماريهاي عفوني بر اساس فرمول سازمان بهداشت جهاني تعداد واقعي مبتلايان به ويروس ايدز در ايران را بين 100 تا 120 هزار نفر تخمين ميزنند و معتقدند که بيش از 70 هزار فرد مبتلا و ناقل ويروس ايدز در کشور از بيماري خود مطلع نيستند و عامل انتقال اين عفونت به ديگران محسوب ميشوند. تخمين زده ميشود در سال 2015 حدود 37 ميليون نفر در جهان با ويروس اچ آي وي زندگي ميکنند. افرادي هم که به تازگي مبتلا به اين ويروس تشخيص داده شدهاند، 1/2 ميليون نفر در سال بوده است که از اين تعداد 1.8 ميليون نفرشان از بين رفتهاند.
نام:
ایمیل:
* نظر: