bamdad24 | وب سایت بامداد24

داشته‌های بوشهر را به رخ می‌کشیم

داشته‌های بوشهر را به رخ می‌کشیم

امروزه تاثیر مناظر با توجه به ارتباط تنگاتنگی که میان افراد و اطرافشان وجود دارد بیش از هر زمان دیگر قابل توجه است و می‌تواند به شکل محسوس یا نامحسوسی سبب بروز رفتارهای اجتماعی گوناگونی شود و گاهی این تاثیر تا جایی است که باعث صعود قیمت‌های برخی مناطق و ارجحیت آنها نسبت به مناطق دیگر شود.
بوشهر رتبه نخست جمع‌آوری پسماند در ایران

بوشهر رتبه نخست جمع‌آوری پسماند در ایران

ایجاد تعادل بین زیست‌بوم و فعالیت‌های انسان نیازمند شناخت توانمندی اکولوژیکی است، چراکه وارد کردن فشار بیش از توان به یک منطقه آن را به سمت نابودی پیش می‌برد. همه شاهد هستیم که روزبه‌روز توسعه بر روی زمین صورت می‌گیرد و ...
موتور دولتی‌ها با سازمان‌های مردم‌نهاد روشن می‌شود

موتور دولتی‌ها با سازمان‌های مردم‌نهاد روشن می‌شود

در جامعه امروزی ما رعایت کردن مسائل زیست‌محیطی بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته است که دلایل بسیاری دارد. بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 شوک خیلی خوبی برای نگهداری و حمایت از محیط زیست کشور وارد شد که مسوولان ارشد کشوری دلیل اصلی آن بودند.
مهمترین اخبار